Driva Digitalt

Driva dekker primært de seks kommunene i indre Nordmøre, og har Sunndalsøra som utgiversted. Driva har 15 ansatte og omsetter for 11,5 millioner kroner.

Driva har 12000 daglige lesere:
-Driva
-Driva.no
-Driva Mobil

Interests

Sport, Kultur, Lokalnyheter, Nyheter, Underholdning

35-65
Age
56%
Males
44%
Females
Source: Kantar TNS
1. kvartal 2018

Kjønnsfordeling - Nett

Menn
59%
Kvinner
41%
Source: Kantar TNS
1. kvartal 2018

Kjønnsfordeling - Mobil

Menn
54%
Kvinner
46%
Source: Kantar TNS
1. kvartal 2018

Husstandsinntekt - Nett

0 - 450'
8%
451' - 700'
27%
701' - 1000'
32%
1001' +
25%
Ubesvart
8%
Source: Kantar TNS
1. kvartal 2018

Husstandsinntekt - Mobil

0 - 450'
2%
451' - 700'
23%
701' - 1000'
47%
1001' +
22%
Ubesvart
6%
Source: Kantar TNS
1. kvartal 2018

Aldersfordeling - Nett

12 - 19 år
1%
20 - 29 år
6%
30 - 39 år
19%
40 - 49 år
20%
50 - 59 år
25%
60 år+
29%
Source: Kantar TNS
1. kvartal 2018

Aldersfordeling - Mobil

12 - 19 år
0%
20 - 29 år
10%
30 - 39 år
28%
40 - 49 år
23%
50 - 59 år
21%
60 år+
19%
Source: Kantar TNS
1. kvartal 2018

Høyeste fullførte utdanning - Nett

Grunnskole
8%
Videregående
55%
Universitet
37%
Ubesvart
0%
Source: Kantar TNS
1. kvartal 2018

Høyeste fullførte utdanning - Mobil

Grunnskole
3%
Videregående
53%
Universitet
44%
Ubesvart
0%
Source: Kantar TNS
1. kvartal 2018
 • Driva Digitalt
  • Kjønnsfordeling - Nett
  • Kjønnsfordeling - Mobil
  • Husstandsinntekt - Nett
  • Husstandsinntekt - Mobil
  • Aldersfordeling - Nett
  • Aldersfordeling - Mobil
  • Høyeste fullførte utdanning - Nett
  • Høyeste fullførte utdanning - Mobil
 • Driva Print
Click the button on products to create an inquiry