Polaris Media Nordvestlandet's logotype

Polaris Media Nordvestlandet

Media · Norway

Rich media / spesialformater

Rich media / spesialformater

Alle Polaris Medias mediehus støtter kube, slider, og deck of cards. Se under for nærmere spesifikasjoner. For wallpaper, se display-formater på respektive mediehus.

Kube - ved å swipe til siden kan leseren se forskjellige bilder.
Bildene er satt sammen til en kube som gir 3D-effekt.
Materiellspec:
-600×460 px png, jpg (maks 100 kB). Fritt antall bilder (minimum 3 stk)

Slider - ved å swipe til siden kan leseren se forskjellige bilder.Materiellspec: – 600×460 px png, jpg (maks 100 kB). Fritt antall bilder (minimum 2 stk)

Deck of cards:
Ved å swipe til siden kan leseren se forskjellige bilder. Materiellspec: – 600×460 px png, jpg (maks 100 kB). Fritt antall bilder (minimum 3 stk)

Fullscreen Flipboard:
Ved å swipe til siden eller ved å klikke på annonsen åpnes en helside. Leseren kan bla videre mellom flere helsider.
Materiellspec:
-640×500 px png, jpg (maks 150 kB) Fritt antall bilder i 640×906 px png, jpg (minimum 2 stk, maks 100 kB per bilde)

Video
Se egen video-seksjon ovenfor.

HTML5 og lyd

Vi baserer oss på INMA sin HTML-standard, klikk her for spesifikasjon.

HTML hos Adform:

Lyd:
- Det er bare tillatt med lyd når brukeren selv kan aktivere lyden med klikk.
- Annonsen må være merket med et lydsymbol, der lyden skrus av eller på.
- Vi forbeholder oss retten til å si nei til enkelte lyder.
- Volumet må være kodet til under eller lik -12 dB.

NB: Vi anbefaler manuell koding av HTML-bannere.

IN-BANNER VIDEO

Video streames i banner når over halvparten er inscreen. Ved klikk på video spilles videoen av med lyd.

In-banner video leveres i Netboard (desktop og tablet) og Board (mobil)

Videofil levert til mediehus:

Filmlengde: Anbefalt varighet 15 sekunder. Maks 60 sekunder.

Maks størrelse:
Mobil: 2 MB
Desktop: 5 MB

Anbefalt filformat er Mp4 video i 16:9. Kan også leveres i x-flv, webm, x-ms-wmv, ogg, x-msvideo, mpeg, quicktime, 3gpp, 3gpp2, x-m4v og mov.


In-banner video levert via HTML eller tredjepartstag

Andre formater enn Netboard og Board kan levere video via HTML eller tredjepartstag, for eksempel Fullscreen mobil.

Videofilen må være klargjort for VAST. VPAID er ikke støttet.

OBS! In-Banner Video levert via HTML eller tredjepartstag er rapportes som banner, ikke video.

Bildebanner

Se detaljer knyttet til det enkelte annonseprodukt/format under Produkter og Priser. For in-banner video, se egen seksjon nedenfor.

Retina på mobil:
Vi tillater retinakvalitet på mobil, så fremt kb-grensen på 100 kb overholdes. Board (320x250) skal da leveres som 640x500.

Digitale produkter

View more
Click the button on products to create an inquiry