Full screen

Description

Her kan du bestille distribusjon av ditt budskap som innstikk i Harstad Tidende.Distribusjon i abonnementsområdet til Harstad Tidende. 8 800 mottakere.Distribusjon til alle i området - fulldistribusjon - vil nå ut til ca. 15 000 mottakere.Vi kan også gi tilbud på distribusjon i tilleggsområder som Vesterålen -  Midt Troms - Tromsø.

Sold by