Brønnøysunds Aviss logo

Brønnøysunds Avis

Medier · Norway

Digitale retningslinjer og frister for direktekjøp

Retningslinjene beskrevet under er gjeldende for alle Polaris Media mediehus.
Datapolicy & målinger
Polaris Media deler annonseløsning (AppNexus) og målstyringsprodukter med Schibsted. Benyttelse av disse målstyringsdataene kan kun skje ved annonsering på annonsetjenester knyttet til de to mediekonsernene. Det er ikke anledning til å bruke Polaris Media og/eller Schibsted-data til målretting eller retargeting mot brukere på andre applikasjoner eller tjenester. Gjeldende målinger av annonsevisninger leveres gjennom Polaris Media og Schibsteds felles annonseløsning, AppNexus (og ikke andre parters trackingsystem). Mer informasjon om Schibsteds datapolicy i Norge kan du lese om her.
Priser: Vi tilstreber at prisene som ligger på annonseweben til en hver tid er oppdaterte. Dersom det er avvik mellom prisene på annonseweben og pris selger har i bookingsystemet, så er det priser gitt av selger som gjelder.


Annonseutforming:
· Annonser må følge Vær Varsom-plakaten og ikke stride mot avisens grunnsyn, oppfatning og etiske holdning eller som på annen måte er egnet til å svekke leserenes tillit.
· Annonser som åpenbart er lovstridige, uriktige eller villedende (eks. konkurranse eller abonnement) blir avvist.
· Annonser skal ikke ha seksuelt påtrengende, voldelig, støtende, rasistisk eller politiske budskap.
· Annonsen skal ikke blinke mer enn tre ganger i løpet av ett sekund i animerte annonser. Maksimal lengde for animerte annonser er 30 sekunder.
· Annonser skal ikke inneholde lyd som startes automatisk. Lyd som aktiveres med klikk godtas.
· Alle annonser må ha logo.
· Vi forbeholder oss retten til å avvise annonser som ikke godkjennes av ansvarlig redaktør.
· Annonser for våpen, luftvåpen, replikautgaver av våpen, leketøysutgaver av våpen samt ammunisjon vil bli avvist. Det kan gjøres unntak for lovlige jaktvåpen som selges fra godkjente norske salgssteder, ta kontakt med ditt lokale mediehus for godkjenning.


HTTPS (sikkert annonsemateriell):
Polaris Media ønsker å gjøre sidene til våre mediehus tryggere for alle besøkende. Det er derfor et krav at alle elementer materiellet inneholder må ligge på https-sikre servere, inkl. 3.parts tagger, html-materiell, fonter og bilder. En server er https-sikker når den har godkjent SSL sertifikat.

Rich media / spesialformater

Rich media / spesialformater

Alle Polaris Medias mediehus støtter kube, slider, og deck of cards. Se under for nærmere spesifikasjoner. For wallpaper, se display-formater på respektive mediehus.

Kube - ved å swipe til siden kan leseren se forskjellige bilder.
Bildene er satt sammen til en kube som gir 3D-effekt.
Materiellspec:
-600×460 px png, jpg (maks 100 kB). Fritt antall bilder (minimum 3 stk)

Slider - ved å swipe til siden kan leseren se forskjellige bilder.Materiellspec: – 600×460 px png, jpg (maks 100 kB). Fritt antall bilder (minimum 2 stk)

Deck of cards:
Ved å swipe til siden kan leseren se forskjellige bilder. Materiellspec: – 600×460 px png, jpg (maks 100 kB). Fritt antall bilder (minimum 3 stk)

Fullscreen Flipboard:
Ved å swipe til siden eller ved å klikke på annonsen åpnes en helside. Leseren kan bla videre mellom flere helsider.
Materiellspec:
-640×500 px png, jpg (maks 150 kB) Fritt antall bilder i 640×906 px png, jpg (minimum 2 stk, maks 100 kB per bilde)

Video
Se egen video-seksjon ovenfor.

HTML5 og lyd

Vi baserer oss på INMA sin HTML-standard, klikk her for spesifikasjon.

HTML hos Adform:

Lyd:
- Det er bare tillatt med lyd når brukeren selv kan aktivere lyden med klikk.
- Annonsen må være merket med et lydsymbol, der lyden skrus av eller på.
- Vi forbeholder oss retten til å si nei til enkelte lyder.
- Volumet må være kodet til under eller lik -12 dB.

NB: Vi anbefaler manuell koding av HTML-bannere.

IN-BANNER VIDEO

Video streames i banner når over halvparten er inscreen. Ved klikk på video spilles videoen av med lyd.

In-banner video leveres i Netboard (desktop og tablet) og Board (mobil)

Videofil levert til mediehus:

Filmlengde: Anbefalt varighet 15 sekunder. Maks 60 sekunder.

Maks størrelse:
Mobil: 2 MB
Desktop: 5 MB

Anbefalt filformat er Mp4 video i 16:9. Kan også leveres i x-flv, webm, x-ms-wmv, ogg, x-msvideo, mpeg, quicktime, 3gpp, 3gpp2, x-m4v og mov.


In-banner video levert via HTML eller tredjepartstag

Andre formater enn Netboard og Board kan levere video via HTML eller tredjepartstag, for eksempel Fullscreen mobil.

Videofilen må være klargjort for VAST. VPAID er ikke støttet.

OBS! In-Banner Video levert via HTML eller tredjepartstag er rapportes som banner, ikke video.

Bildebanner

Se detaljer knyttet til det enkelte annonseprodukt/format under Produkter og Priser. For in-banner video, se egen seksjon nedenfor.

Retina på mobil:
Vi tillater retinakvalitet på mobil, så fremt kb-grensen på 100 kb overholdes. Board (320x250) skal da leveres som 640x500.
 • Direktkjøp
  • Digitale retningslinjer og frister for direktekjøp
  • Rich media / spesialformater
  • HTML5 og lyd
  • IN-BANNER VIDEO
  • Bildebanner
 • Video & Web-Tv
Klikk knappen på produkter for å lage en forespørsel