Driva Print

Driva dekker primært de seks kommunene i indre Nordmøre, og har Sunndalsøra som utgiversted. Driva har 15 ansatte og omsetter for 11,5 millioner kroner.

Driva har 12000 daglige lesere:
-Driva
-Driva.no
-Driva Mobil

Interesser

Sport, Kultur, Lokalnyheter, Nyheter, Underholdning

40-80
Alder
48%
Menn
52%
Kvinner
Kilde: Kantar TNS
1. kvartal 2018

Husstandsinntekt

0 - 450'
11%
451' - 700'
22%
701' - 1000'
30%
1001' +
16%
Ubesvart
22%
Kilde: Kantar TNS
1. kvartal 2018

Aldersfordeling

12 - 19 år
5%
20 - 29 år
9%
30 - 39 år
7%
40 - 49 år
14%
50 - 59 år
26%
60 år+
40%
Kilde: Kantar TNS
1. kvartal 2018

Høyeste fullførte utdanning

Grunnskole
13%
Videregående
37%
Universitet
47%
Ubesvart
3%
Kilde: Kantar TNS
1. kvartal 2018
Klikk knappen på produkter for å lage en forespørsel