Målgrupper

Målgrupper

Display (nettside)
Polaris Media jobber sammen med Schibsted for å bygge de beste dataproduktene, basert på felles data og felles pålogging. Dette gjør at vi kan tilby presis, konkurransedyktig målretting til våre annonsører. 

Hvorfor segmentere?

Det hører med sjeldenhetene at en annonsør er best tjent med å distribuere sitt budskap til samtlige lesere. Tidligere håndplukket man kanaler ut i fra hvor man mente målgruppen befant seg - både med tanke på geografi og interesser - og segmenterte sånn sett gjennom kanalvalget. Å sikre en relevant kontekst er like relevant som det alltid har vært, men i dag kan vi altså innsnevre annonseringen til ønsket målgruppe, uavhengig av kanal. Polaris og Schibsted har sammen utviklet meget presise segmenter som gjør at våre annonsører evner å styre annonsekronene der de gir mest tilbake – kundens respektive målgrupper. 


Overordnet har vi tre målstyringsvalg.

Geografi
Ved hjelp av geo-styring kan vi hjelpe lokale annonsører å treffe potensielle kunder i sitt nærområde. Vi kan målstyre på fylker og kommuner. Teknologien bak den geografiske segmenteringen bygger på en rekke datakilder, som i sum gir annonsører meget god treffsikkerhet. Videre kombineres informasjon om nåværende og ofte besøkte lokasjoner for økt treffsikkerhet. Ved geografisk segmentering på kommune er gjennomsnittlig treffprosent på 84%.

Demografi
Demografisk målstyring øker annonsørenes sjanser for å vise sitt budskap til ønsket kjønn og aldersgruppe. Veldig mange av våre lesere vet vi med sikkerhet hvor tilhører, blant annet gjennom deres SPiD-profiler. Gjennom analyser av bruksmønstre blant verifiserte profiler, dannes grunnlaget for å plassere de øvrige brukerne i riktig segment.     

Interesser
Basert på brukeradferd i Polaris og Schibsted sine digitale univers, kan vi definere målgrupper med ulike interesser. Eksempelvis vil brukere som ofte leser bilrelatert innhold finnes i interessesegmentet ”Bilinteresserte”, og dermed kunne eksponeres for bilrelaterte annonser. Tilgjengelige interessesegmenter: "Bilinteresserte", "Reise", "Oppussing", "Hus & Hjem", "Barnefamilier", "Moteinteresserte", "Matinteresserte", "Ledere", "Sport", "Trening og helse".


Pris for segmentering

Hvert tillagt målstyringsvalg medfører et påslag på 40 CPM / 4 øre per visning. Med målstyringsvalg menes beskrevne geo-, demo- og interessesegmenter. Eksempel:GEOSTYRING PÅSLAG 40 CPM + KJØNN OG ALDER PÅSLAG 40 CPM = TOTALT PÅSLAG 80 CPM.Innenfor hvert målstyringsvalg kan man legge til flere segmenter uten at det medfører ytterligere påslag. Det vil si at man eksempelvis kan legge til flere geografiske nedslagsfelt til totalt 40 CPM.
Contacts
    Klikk knappen på produkter for å lage en forespørsel