Fjordabladets logo

Fjordabladet

Medier · Norway

FJORDABLADET

Fjordabladet er lokalavis for Nordfjord, lokalisert på Nordfjordeid i Eid kommune. Kjem ut to gonger i veka: tysdag og fredag.

Interesser

News, International news, National News, Sports News

47-48
Alder
55%
Menn
45%
Kvinner
Kilde: Kantar TNS
1 kvartal 2018

ALDERSFORDELING

12 - 19 år
6%
20 - 29 år
19%
30 - 39 år
19%
40 - 49 år
25%
50 - 59 år
16%
60 år+
15%
Kilde: Kantar TNS
1 kvartal 2018

Utdanning

Grunnskole
7%
Videregående
38%
Universitet
54%
Ubesvart
1%
Kilde: Kantar TNS
1 kvartal 2018

HUSSTANDSINNTEKT

0 - 450
13%
451 - 700
18%
701 - 1000
29%
1001 +
26%
Ubesvart
15%
Kilde: Kantar TNS
1 kvartal 2018
Klikk knappen på produkter for å lage en forespørsel