Fjordenes Tidendes logo

Fjordenes Tidende

Medier · Norway

FJORDENES TIDENDE DIGTALT

Fjordenes Tidende ble etablert i 1910 og er det største mediehuset i Nordfjord. Vi lager stoff fra kommunene Vågsøy, Selje, Bremanger, Eid og Vanylven.

Interesser

News, National News, Local news, Sports News, Economy

45
Alder
54%
Menn
46%
Kvinner
Kilde: Kantar TNS
1 kvartal 2018

KJØNNSFORDELING - NETT

Menn
55%
Kvinner
45%
Kilde: Kantar TNS
1 kvartal 2018

KJØNNSFORDELING - MOBIL

Menn
54%
Kvinner
46%
Kilde: Kantar TNS
1 kvartal 2018

HUSSTANDSINNTEKT - NETT

0 - 450
12%
451 - 700
19%
701 - 1000
30%
1001 +
24%
Ubesvart
16%
Kilde: Kantar TNS
1 kvartal 2018

HUSSTANDSINNTEKT - MOBIL

0 - 450
8%
451 - 700
18%
701 - 1000
30%
1001 +
26%
Ubesvart
17%
Kilde: Kantar TNS
1 kvartal 2018

ALDERSFORDELING NETT

12 - 19 år
6%
20 - 29 år
23%
30 - 39 år
14%
40 - 49 år
20%
50 - 59 år
19%
60 år+
19%
Kilde: Kantar TNS
1 kvartal 2018

ALDERSFORDELING MOBIL

12 - 19 år
6%
20 - 29 år
26%
30 - 39 år
23%
40 - 49 år
23%
50 - 59 år
14%
60 år+
9%
Kilde: Kantar TNS
1 kvartal 2018

HØYESTE FULLFØRTE UTDANNING - NETT

Grunnskole
11%
Videregående
47%
Universitet
42%
Ubesvart
0%
Kilde: Kantar TNS
1 kvartal 2018

HØYESTE FULLFØRTE UTDANNING - MOBIL

Grunnskole
6%
Videregående
47%
Universitet
47%
Ubesvart
0%
Kilde: Kantar TNS
1 kvartal 2018
 • FJORDENES TIDENDE DIGTALT
  • KJØNNSFORDELING - NETT
  • KJØNNSFORDELING - MOBIL
  • HUSSTANDSINNTEKT - NETT
  • HUSSTANDSINNTEKT - MOBIL
  • ALDERSFORDELING NETT
  • ALDERSFORDELING MOBIL
  • HØYESTE FULLFØRTE UTDANNING - NETT
  • HØYESTE FULLFØRTE UTDANNING - MOBIL
 • FJORDENES TIDENDE PRINT
Klikk knappen på produkter for å lage en forespørsel