Harstad Tidendes logo

Harstad Tidende

Medier · Norway
Harstad Tidende Innstikk

Harstad Tidende Innstikk

Innstikk
Her kan du bestille distribusjon av ditt budskap som innstikk i Harstad Tidende.
Distribusjon i abonnementsområdet til Harstad Tidende. 8 800 mottakere.
Distribusjon til alle i området - fulldistribusjon - vil nå ut til ca. 15 000 mottakere.
Vi kan også gi tilbud på distribusjon i tilleggsområder som
Vesterålen - Midt Troms - Tromsø.

Klikk knappen på produkter for å lage en forespørsel