MØRE-NYTT DIGITALT

Møre-Nytt er en avis som utgis i Møre og Romsdal. Den ble startet i 1935 av familien Bergmann. Avisen dekker kommunene Ørsta og Volda. Avisen trykkes i farger, er på 32 sider og kommer ut tre ganger i uken. Avisen utgis på nynorsk. Ansvarlig redaktør er Svein Aam. Avisa ble solgt, og er nå en del av... Les mer

Interesser

News, National News, Local news, Sports News, Economy

41-43
Alder
61%
Menn
39%
Kvinner
Kilde: Kantar TNS
1 kvartal 2018

KJØNNSFORDELING - NETT

Menn
60%
Kvinner
40%
Kilde: Kantar TNS
1 kvartal 2018

KJØNNSFORDELING - MOBIL

Menn
63%
Kvinner
37%
Kilde: Kantar TNS
1 kvartal 2018

HUSSTANDSINNTEKT - NETT

0 - 450
11%
451 - 700
16%
701 - 1000
21%
1001 +
22%
Ubesvart
30%
Kilde: Kantar TNS
1 kvartal 2018

HUSSTANDSINNTEKT - MOBIL

0 - 450
13%
451 - 700
17%
701 - 1000
28%
1001 +
28%
Ubesvart
14%
Kilde: Kantar TNS
1 kvartal 2018

ALDERSFORDELING NETT

12 - 19 år
15%
20 - 29 år
13%
30 - 39 år
14%
40 - 49 år
25%
50 - 59 år
18%
60 år+
15%
Kilde: Kantar TNS
1 kvartal 2018

ALDERSFORDELING MOBIL

12 - 19 år
4%
20 - 29 år
12%
30 - 39 år
23%
40 - 49 år
27%
50 - 59 år
23%
60 år+
11%
Kilde: Kantar TNS
1 kvartal 2018

HØYESTE FULLFØRTE UTDANNING - NETT

Grunnskole
20%
Videregående
32%
Universitet
45%
Ubesvart
3%
Kilde: Kantar TNS
1 kvartal 2018

HØYESTE FULLFØRTE UTDANNING - MOBIL

Grunnskole
11%
Videregående
33%
Universitet
53%
Ubesvart
4%
Kilde: Kantar TNS
1 kvartal 2018
 • MØRE-NYTT DIGITALT
  • KJØNNSFORDELING - NETT
  • KJØNNSFORDELING - MOBIL
  • HUSSTANDSINNTEKT - NETT
  • HUSSTANDSINNTEKT - MOBIL
  • ALDERSFORDELING NETT
  • ALDERSFORDELING MOBIL
  • HØYESTE FULLFØRTE UTDANNING - NETT
  • HØYESTE FULLFØRTE UTDANNING - MOBIL
 • MØRE-NYTT PRINT
Klikk knappen på produkter for å lage en forespørsel