MØRE-NYTT PRINT

Møre-Nytt er en avis som utgis i Møre og Romsdal. Den ble startet i 1935 av familien Bergmann. Avisen dekker kommunene Ørsta og Volda. Avisen trykkes i farger, er på 32 sider og kommer ut tre ganger i uken. Avisen utgis på nynorsk. Ansvarlig redaktør er Svein Aam. Avisa ble solgt, og er nå en del av... Les mer

Interesser

News, National News, Local news, Sports News, Economy

46-47
Alder
56%
Menn
44%
Kvinner
Kilde: Kantar TNS
1 kvartal 2018

KJØNNSFORDELING - PRINT

Menn
56%
Kvinner
44%
Kilde: Kantar TNS
1 kvartal 2018

HUSSTANDSINNTEKT - PRINT

0 - 450
16%
451 - 700
20%
701 - 1000
21%
1001 +
17%
Ubesvart
26%
Kilde: Kantar TNS
1 kvartal 2018

ALDERSFORDELING PRINT

12 - 19 år
11%
20 - 29 år
9%
30 - 39 år
13%
40 - 49 år
15%
50 - 59 år
18%
60 år+
34%
Ubesvart
1%
Kilde: Kantar TNS
1 kvartal 2018

HØYESTE FULLFØRTE UTDANNING - PRINT

Grunnskole
18%
Videregående
35%
Universitet
42%
Ubesvart
5%
Kilde: Kantar TNS
1 kvartal 2018
Klikk knappen på produkter for å lage en forespørsel