Sunnmørspostens logo

Sunnmørsposten

Medier · Norway

Distribusjon av Sunnmørsposten

Riktig tid for ferdig levert Sunnmørsposten i kundens aviskasse er innen:

Kl 07.00
Ålesund, Sula, Giske, Haram, Skodje, Ørskog, Stordal, Vestnes, Sykkylven, Stranda, Hareid og Ulstein

Kl 08.00
Ørsta, Volda, Sande, Herøy, Norddal og Eid

Kl 09.00
Rauma og Sandøy

Leveringspunkt:
Kunden må selv sørge for postkasse på fellesstativ, og tydelig merking med navn i front, i samsvar med navn på abonnementet. Postkassen må være tilgjengelig for levering hele døgnet, og ikke innenfor låst dør, port, bom eller lignende. Ta kontakt med vårt kundesenter ved behov for spesiallevering.

Postsendte aviser:
Leveringstidspunkt ihht Postens/Easy2You sine leveringsgarantier.

Vi tilbyr ikke distribusjon av papiravis utenfor Norge.

Priser og vilkår

Du finner de gjeldende priser, tilbud og bestiling på denne siden.
*Priser er oppgitt inkl. mva.

Fakturatillegg kr 60,- (bortfaller ved bruk av Avtalegiro eller eFaktura)
Prisen gjelder for levering i Møre og Romsdal og Sogn og Fjordane.
Til resten av landet og utland beregnes et portotillegg. I Norge er dette ca kr 3,- pr avis.

Løssalgspris

Fra 01.01.2019 er løssalgsprisen kr 40,-

Generelle abonnementsvilkår

Abonnementsvilkår

1. Gjeldende vilkår er de som til enhver tid ligger på avisens nettside (disse).

2. Avisen forbeholder seg retten til når som helst å endre prisen på det løpende abonnementet. Om det løpende abonnementet strekker seg over en periode med ny og gammel pris vil dette være spesifisert på fakturaen.

3. Nye abonnementspriser kunngjøres gjennom annonser i avisen/nettsiden til avisen senest 14 dager før de trer i kraft.

4. Fakturagebyr kommer i tillegg ved papirfaktura. Fakturagebyret bortfaller ved Avtalegiro, eFaktura og kortbetaling.

5. Abonnementet forskuddsbetales i samsvar med den betalingsperioden som er valgt.

6. Hvis abonnementet ikke betales innen rimelig tid etter forfall blir avisleveringen stoppet og det sendes faktura for den tid avisen har blitt levert.

7. Abonnementet løper inntil det foreligger en oppsigelse. Ved oppsigelse løper abonnementet ut den perioden det er betalt for, men blir ikke fornyet.

8. Alle abonnement inkluderer enkelte digitale elementer.

9. Alle artikler, fotografier, grafikk med mer stilles til rådighet for visning/lesning. Kopiering eller utskrifter til eget personlig bruk er tillatt. Ytterligere bruk og fremstilling krever skriftlig avtale med avisen. Virksomheter må ikke mangfoldiggjøre materiale til bruk for virksomhetens medarbeidere eller til kommersielt bruk. Dette gjelder også videreformidling i elektronisk eller digital form. Det henvises forøvrig til opphavsrettsloven.

Spesielle vilkår for papiravisa

1. Papirleveringen kan flyttes til ny fast adresse eller til ferieadresse.

2. Midlertidig stopp i leveringen av papiravisa godskrives ikke, da selve abonnementet løper og de digitale tjenestene leveres hele tiden.3. Dersom papirleveringen skulle utebli vil avisens erstatningsansvar begrense seg oppad til det beløp som er betalt for i den perioden avisleveringen har uteblitt.

Spesielle vilkår for digital tilgang

1. Alle priser er inkl. mva. for de digitale delene av abonnementet.

2. Med abonnementet eller dagspasset gir en (1) personlig digital tilgang til plussartikler i nettavisen, til dagens eAvis, til eAvis arkivet tilbake til 2005 og til enkelte andre digitale tjenester.

3. Inkludert i abonnementet ligger et familieabonnement. Dette gir abonnenten muligheten til å gi ytterligere tre (3) familiemedlemmer i egen husstand tilgang til de digitale tjenestene. Merk: I egen husstand.

4. Dersom abonnenten ikke er en privatperson, men en virksomhet kan denne gi digital tilgang til ytterligere tre (3) medarbeidere, på samme måte som for familiemedlemmer. Denne virksomhetsrelaterte tilgangen kan da brukes på virksomhetens adresser eller på jobbreiser, el.l.

5. Hverken abonnenten (1) eller de registrerte familiemedlemmene/medarbeiderne (inntil 3) kan spre tilgangen ytterligere. Merk: totalt inntil 4 tilganger per abonnement.

6. Dersom tilgangen misbrukes eller spres ut over det tillatte forbeholder avisen seg retten til å stenge tilgangen med øyeblikkelig virkning. Ved misbruk eller feilaktig spredning gis da ingen refusjon. Alvorlig misbruk kan bli anmeldt.

7. Den digitale tilgangen leveres så lenge abonnementet løper, også under evt. stopp i leveringen av papiravisa.

8. Forsinkelser på digitale utgaver godskrives ikke.

Spesielle vilkår for UNG

1. Gjelder for deg mellom 18 og 33 år.

2. Abonnement tilbys kun digitalt og inneholder eAvis og Pluss artikler.

3. Gjelder t.o.m. det året du fyller 33 år.  

4. Abonnement forutsetter at vi kan kommunisere med deg per e-post.

5. Ved bestilling må fødselsdato oppgis og kopi av legitimasjon må kunne fremvise og sendes avise ved forespørsel. Kan ikke gyldig legitimasjon fremvises, forbeholder vi oss retten til å endre abonnementet til ordinært digitalt abonnement.  Du vil få en påminnelse om dette før fristen går ut.

Spesielle vilkår ved kjøp på nett

1. Det er 18-årsgrense for kjøp fra vår nettbutikk.

2. Kjøpet kan heves innen 14 dager. Ta kontakt med avisens kundeservice ved spørsmål og heving av kjøp.

Avisen bruker kundeopplysningene til å oppnå større kunnskap om våre abonnenter, slik at avisen løpende kan forbedre sine produkter og abonnementsfordeler. Når det gjelder informasjon som er oppgitt på brukerkonto, samt informasjon knyttet til transaksjoner har avisen felles behandlingsansvar med Schibsted Payment AS som leverandør av SPiD-tjenesten. Opplysningene videresendes eller selges ikke til andre tredjeparter og oppbevares ifølge norsk lovgiving. Abonnenter må sørge for at avisen til enhver tid har riktig kontaktinformasjon.

Ofte stilte spørsmål

Du finner de ofte stilte spørsmål og svar på denne siden. Har du spørsmål du ikke finner svar på kan du kontaktte oss på 70 12 00 00 eller abonnement@smp.no.

Video - klikk på linken:

Åpningstider telefon Man.-fre.: 8-16. Lør.: 8-11.

Klikk knappen på produkter for å lage en forespørsel