Sunnmørspostens logo

Sunnmørsposten

Medier · Norway

SUNNMØRSPOSTEN DIGITALT

Sunnmørsposten er det største mediehus mellom Trondheim og Bergen med over 60 ansatte og en omsetning på 137 millioner kroner.

Mediehuset Sunnmørsposten har 88.800 daglige lesere:
- Sunnmørsposten
- Smp.no (PC/Mac og lesebrett)
- Smp.no Mobil

Interesser

News, National News, Local news, Sports News, Economy

42-45
Alder
53%
Menn
47%
Kvinner
Kilde: Kantar TNS
1 kvartal 2018

KJØNNSFORDELING - NETT

Menn
57%
Kvinner
43%
Kilde: Kantar TNS
1 kvartal 2018

KJØNNSFORDELING - MOBIL

Menn
54%
Kvinner
46%
Kilde: Kantar TNS
1 kvartal 2018

HUSSTANDSINNTEKT - NETT

0 - 450
13%
451 - 700
21%
701 - 1000
27%
1001 +
23%
Ubesvart
17%
Kilde: Kantar TNS
1 kvartal 2018

HUSSTANDSINNTEKT - MOBIL

0 - 450
10%
451 - 700
17%
701 - 1000
29%
1001 +
27%
Ubesvart
17%
Kilde: Kantar TNS
1 kvartal 2018

ALDERSFORDELING NETT

12 - 19 år
3%
20 - 29 år
13%
30 - 39 år
17%
40 - 49 år
23%
50 - 59 år
18%
60 år+
25%
Kilde: Kantar TNS
1 kvartal 2018

ALDERSFORDELING MOBIL

12 - 19 år
5%
20 - 29 år
15%
30 - 39 år
21%
40 - 49 år
25%
50 - 59 år
18%
60 år+
16%
Kilde: Kantar TNS
1 kvartal 2018

HØYESTE FULLFØRTE UTDANNING - NETT

Grunnskole
9%
Videregående
45%
Universitet
45%
Ubesvart
2%
Kilde: Kantar TNS
1 kvartal 2018

HØYESTE FULLFØRTE UTDANNING - MOBIL

Grunnskole
9%
Videregående
42%
Universitet
48%
Ubesvart
1%
Kilde: Kantar TNS
1 kvartal 2018
Klikk knappen på produkter for å lage en forespørsel