Distribusjon av Vigga

Postsendte aviser:
Leveringstidspunkt ihht Postens/Easy2You sine leveringsgarantier.
Vi tilbyr ikke distribusjon av papiravis utenfor Norge.

Leveringspunkt:
Kunden må selv sørge for postkasse på fellesstativ, og tydelig merking med navn i front, i samsvar med navn på abonnementet. Postkassen må være tilgjengelig for levering hele døgnet, og ikke innenfor låst dør, port, bom eller lignende. Ta kontakt med vårt kundesenter ved behov for spesiallevering.

Priser og vilkår

Du finner de gjeldende priser, tilbud og bestiling på denne siden.
*Priser er oppgitt inkl. mva.
Fakturatillegg kr 60,- (bortfaller ved bruk av Avtalegiro eller eFaktura)
Prisen gjelder for levering i Oppland fylke.
Til resten av landet og utland beregnes et portotillegg. I Norge er dette ca kr 2,- pr avis.

Løssalgspris

Fra 01.01.2019 er løssalgsprisen kr 30,-

Generelle abonnementsvilkår

Abonnementsvilkår

1. Gjeldende vilkår er de som til enhver tid ligger på avisens nettside (disse).

2. Avisen forbeholder seg retten til når som helst å endre prisen på det løpende abonnementet. Om det løpende abonnementet strekker seg over en periode med ny og gammel pris vil dette være spesifisert på fakturaen.

3. Nye abonnementspriser kunngjøres gjennom annonser i avisen/nettsiden til avisen senest 14 dager før de trer i kraft.

4. Fakturagebyr kommer i tillegg ved papirfaktura. Fakturagebyret bortfaller ved Avtalegiro, eFaktura og kortbetaling.

5. Abonnementet forskuddsbetales i samsvar med den betalingsperioden som er valgt.

6. Hvis abonnementet ikke betales innen rimelig tid etter forfall blir avisleveringen stoppet og det sendes faktura for den tid avisen har blitt levert.

7. Abonnementet løper inntil det foreligger en oppsigelse. Ved oppsigelse løper abonnementet ut den perioden det er betalt for, men blir ikke fornyet.

8. Alle abonnement inkluderer enkelte digitale elementer.

9. Alle artikler, fotografier, grafikk med mer stilles til rådighet for visning/lesning. Kopiering eller utskrifter til eget personlig bruk er tillatt. Ytterligere bruk og fremstilling krever skriftlig avtale med avisen. Virksomheter må ikke mangfoldiggjøre materiale til bruk for virksomhetens medarbeidere eller til kommersielt bruk. Dette gjelder også videreformidling i elektronisk eller digital form. Det henvises forøvrig til opphavsrettsloven.
Klikk knappen på produkter for å lage en forespørsel