Annonsefristar

Plassbestilling til tysdag: Fredag kl. 11
Levering av ferdigmateriell til tysdag: Måndag kl. 11.00.
Plassbestilling til torsdag: Tirsdag kl. 11
Levering av ferdigmateriell til torsdag: Onsdag kl. 11.00.
Plassbestilling til laurdag: Torsdag kl. 11
Levering av ferdigmateriell til laurdag: Fredag kl. 11.00

Ferdigmateriell

Ferdigmateriell er materiell som leverast som eps eller pdf-fil med innbakte fonter og bilder i trykk-kvalitet, i gråtonar eller CMYKfargar og i den størrelsen som er bestilt.

Materiell levert som Word-,
Powerpoint- eller Excelfiler eller som andre opne og/eller ufullstendige dokument er ikkje å rekne som ferdigmateriell.

Bearbeiding av slikt materiell levert som ferdigmateriell vil medføre ekstra kostnadar for annonsøren.

Ferdigmateriell skal overførast digitalt.

Produksjon

Vikebladet tilbyr produksjon av annonsar.
For meir info om kva vi kan tilby og prisar ta kontakt på telefon 70 01 85 00 eller send e-post til: annonse@vikebladet.no

Publiseringsklart materiell sendast på e-post til annonse@vikebladet.no

Generell informasjon

Eit annonsedøgn reknast frå midnatt til midnatt. Digitale kampanjar startar rett over midnatt dersom ikkje anna er avtalt.
Klikk knappen på produkter for å lage en forespørsel