VIKEBLADET DIGITALT

Lokalavis for Hareid og Ulstein kommunar på Sunnmøre.

Nettavisa Vikebladet.no er ei av dei største i regionen, og har over 20.000 unike brukarar kvar veke.

Papiravisa kjem ut tre gonger i veka (tysdag, torsdag og laurdag) og har eit opplag på 4.392 i 2011. I tillegg kjem avisa jamnleg ut til fem...
 Les mer

Interesser

News, National News, Local news, Sports News, Economy

39-42
Alder
52%
Menn
48%
Kvinner
Kilde: Kantar TNS
1 kvartal 2018

KJØNNSFORDELING - NETT

Menn
51%
Kvinner
49%
Kilde: Kantar TNS
1 kvartal 2018

KJØNNSFORDELING - MOBIL

Menn
53%
Kvinner
47%
Kilde: Kantar TNS
1 kvartal 2018

HUSSTANDSINNTEKT - NETT

0 - 450
12%
451 - 700
24%
701 - 1000
21%
1001 +
19%
Ubesvart
25%
Kilde: Kantar TNS
1 kvartal 2018

HUSSTANDSINNTEKT - MOBIL

0 - 450
10%
451 - 700
22%
701 - 1000
22%
1001 +
24%
Ubesvart
23%
Kilde: Kantar TNS
1 kvartal 2018

ALDERSFORDELING NETT

12 - 19 år
9%
20 - 29 år
24%
30 - 39 år
10%
40 - 49 år
22%
50 - 59 år
16%
60 år+
20%
Kilde: Kantar TNS
1 kvartal 2018

ALDERSFORDELING MOBIL

12 - 19 år
10%
20 - 29 år
24%
30 - 39 år
13%
40 - 49 år
30%
50 - 59 år
13%
60 år+
10%
Kilde: Kantar TNS
1 kvartal 2018

HØYESTE FULLFØRTE UTDANNING - NETT

Grunnskole
11%
Videregående
36%
Universitet
50%
Ubesvart
3%
Kilde: Kantar TNS
1 kvartal 2018

HØYESTE FULLFØRTE UTDANNING - MOBIL

Grunnskole
7%
Videregående
37%
Universitet
55%
Ubesvart
1%
Kilde: Kantar TNS
1 kvartal 2018
 • VIKEBLADET DIGITALT
  • KJØNNSFORDELING - NETT
  • KJØNNSFORDELING - MOBIL
  • HUSSTANDSINNTEKT - NETT
  • HUSSTANDSINNTEKT - MOBIL
  • ALDERSFORDELING NETT
  • ALDERSFORDELING MOBIL
  • HØYESTE FULLFØRTE UTDANNING - NETT
  • HØYESTE FULLFØRTE UTDANNING - MOBIL
 • VIKEBLADET PRINT
Klikk knappen på produkter for å lage en forespørsel