Dødsannonser
Dødsannonser sendes til annonse@smp.no

Frister: Kl. 14.00, dagen før innrykk. (tirs-lørdag)
Til mandag er fristen søndag kl 16.00.*
* Annonser som leveres etter kl 14.00 på fredag, må være produsert i AdState og leveres via begravelsesbyrå som bruker denne løsningen, for at de skal komme med i mandagsavisa. Annonsemanus må være maskinskrevet (PC) og fortrinnsvis sendt pr mail.
Legg ved fakturaadresse og tlf.nr.

Takkeannonser sendes til annonse@smp.no innen kl. 14.00 siste arbeidsdag før det skal stå på trykk.
Legg ved fakturaadresse og tlf.nr.
Dødsannonser

-

Kontakt salgsavdelingen
Dødsannonser (Kontakt salgsavdelingen)
Generell informasjon
 • Pris
  Kontakt salgsavdelingen
Retningslinjer
  • Kontakt og spørsmål
  • Retningslinjer - Døds-/ takkeannonser
  Dødsannonser

  -

  Kontakt salgsavdelingen
  Dødsannonser (Kontakt salgsavdelingen)
  Klikk knappen på produkter for å lage en forespørsel