Drivas logo
DrivaProdukter & Priser > Privat annonsering > Dødsannonser og takkeannonser
Dødsannonser og takkeannonser

Dødsannonser og takkeannonser

Kontakt salgsavdelingen
Dødsannonser sendes til annonse@driva.no, såfremt det ikke ordnes gjennom begravelsesbyrå.

Takkeannonser kan lages selv på "Folk" for kr 100,-, eller sendes til annonse@driva.no senest kl. 14.00 siste arbeidsdag før det skal stå på trykk.

Det er to forskjellige typer Takkeannonser; Løsningen i "Folk" er en enkel takkeannonse uten symbol (kr 100,-), mens i den varianten som produseres i det andre systemet (Adstate, som f.eks begravelsesbyråene bruker) får man forskjellige symboler i annonsen, og prisen utregnes fra størrelsen.

Frister: Senest kl. 14.00, dagen før innrykk.
Annonsemanus må være maskinskrevet (PC) og fortrinnsvis sendt pr mail.
Legg ved fakturaadresse og tlf.nr.
Dødsannonser og takkeannonser

-

Kontakt salgsavdelingen
Dødsannonser og takkeannonser (Kontakt salgsavdelingen)
Generell informasjon
  • Pris
    Kontakt salgsavdelingen
Dødsannonser og takkeannonser

-

Kontakt salgsavdelingen
Dødsannonser og takkeannonser (Kontakt salgsavdelingen)
Klikk knappen på produkter for å lage en forespørsel