Helsing

Helsing

kr 0 

Gratulasjoner:
Send ein e-post med tekst og bilde i JPEG-format til helsing@fjuken.no
Helsinga skal vere ei stutt tekst der det klårt kjem fram kven som skal få helsinga og kven denne helsinga kjem frå. Legg helst ved eit bilete i jpg-format.

OBS! Ved å sende oss bilete gjev du Fjuken løyve til å publiserere dette i både papir og digital versjon (eAvis og evt. nettavis). Vi tek atterhald for retten til å redigere teksta.

Legg helst med eit telefonnummer vi kan nå deg på om noko i teksta er uklårt, bilete har feil format m.v. Tenesta er gratis. Frist for helsingar er måndag kl 15.00. (Spesielle fristar ved bev. heilagdagar og høgtider).

Velkommen til verden:
Send tekst og bilde av den nyfødde, gjerne saman med stolte sysken og/eller foreldre, til helsing@fjuken.no

Hugs å få med fødselsdato, kjønn og namn dersom andre er med på bildet.
Vi tek atterhald for retten til å redigere teksta.
Bilda blir trykt i avisa etter kvart som det er plass.

Dette er ei gratis tjeneste.
Helsing

kr 0

Angi pris
Dette er en gratis tjeneste (0)
Generell informasjon
  • Pris
    Dette er en gratis tjeneste: kr 0 
Helsing

kr 0

Angi pris
Dette er en gratis tjeneste (0)
Klikk knappen på produkter for å lage en forespørsel