Helsing

Helsing

kr 0 

Gratulasjoner:
Send ein e-post med tekst og bilde i JPEG-format til post@vigga.no
Helsinga må kun være ein kort tekst, helst med bilde.
Helsinga skal vere ei stutt tekst der det klårt kjem fram kven som skal få helsinga og kven denne helsinga kjem frå.
Legg helst ved eit bilete i jpg-format.

OBS! Ved å sende oss bilete gjev du Fjuken løyve til å publiserere dette i både papir og digital versjon (eAvis og evt. nettavis).
Vi tek atterhald for retten til å redigere teksta. Legg helst med eit telefonnummer vi kan nå deg på om noko i teksta er uklårt, bilete har feil format m.v.

Frist for helsingar er måndag kl 15.00. (Spesielle fristar ved bev. heilagdagar og høgtider).

Velkommen til verden:
Send tekst og bilde av den nyfødde, gjerne saman med stolte sysken og/eller foreldre, til post@vigga.no

Hugs å få med fødselsdato, kjønn og namn dersom andre er med på bildet.
Vi tek atterhald for retten til å redigere teksta.
Bilda blir trykt i avisa etter kvart som det er plass. Dette er ei gratis tjeneste.

NB! Vi trykker IKKJE takk til fødeavdeling/jordmor. Slike takkeannonser må rettast til annonseavdelinga (post@vigga.no).

Dette er en gratis tjeneste.
Helsing

kr 0

Angi pris
Dette er en gratis tjeneste (0)
Generell informasjon
  • Pris
    Dette er en gratis tjeneste: kr 0 
Helsing

kr 0

Angi pris
Dette er en gratis tjeneste (0)
Klikk knappen på produkter for å lage en forespørsel