Kunngjøringer

Kunngjøringer

kr 0 

Nyfødt
Send fødselsdato, kjønn og namn på foreldra til helsing@fjuken.no. Legg ved bilete av den nyfødde
Vi tar ikkje med bilde i kunngjeringslista (se Helsinger)

Har forlova oss
Send dato og namn på paret helsing@fjuken.no Vi tek ikkje med bilete her. NB! Det skal alltid kome klårt fram kven som er avsendar av eposten. Skriv også med eit telefonnummer vi kan nå dykk på ved evt. spørsmål. .
Vi tar ikkje med bilde i kunngjeringslista.

Vi giftar oss
Send dato for bryllaupet, stad for viinga, namn på brudepar og evt. adresse for dagen til helsing@fjuken.no Vi tek ikkje med bilete her. NB! Det skal alltid kome klårt fram kven som er avsendar av eposten. Skriv også med eit telefonnummer vi kan nå dykk på ved evt. spørsmål.
Kunngjøringer

kr 0

Angi pris
Dette er en gratis tjeneste (0)
Generell informasjon
  • Pris
    Dette er en gratis tjeneste: kr 0 
Kunngjøringer

kr 0

Angi pris
Dette er en gratis tjeneste (0)
Klikk knappen på produkter for å lage en forespørsel