Minneord

Minneord

kr 0 

Møre-Nytt tek gjerne imot minneord om avdøde personer inntil tre månader etter dødsfallet.

Her er våre retningsliner:
• Omtalen må innehalde alder og dødsdato på avdøde.
• Teksten må vere skriven i omtaleform, dvs. ikkje du-form.
• Omtalen skal vere signert av ein eller fleire som ikkje er i nærmaste familie med avdøde.
• Vi stiller også strenge krav til bruk av dikt, som regel er det berre dikt av anerkjente lyrikarar som kan brukast.

Omtalen bør avgrense seg til 1500 teikn - inkludert mellomrom.
Vi tar atterhald om at teksten kan bli redigert.

Send gjerne med bilete i JPG-format, til redaksjon@morenytt.no
Minneord blir trykt i avisa etter kvart som det er plass.

Dette er ei gratis teneste.
Minneord

kr 0

Angi pris
Dette er en gratis tjeneste (0)
Generell informasjon
  • Pris
    Dette er en gratis tjeneste: kr 0 
Minneord

kr 0

Angi pris
Dette er en gratis tjeneste (0)
Klikk knappen på produkter for å lage en forespørsel