Minneord
Vigga tar gjerne imot minneord om avdøde personar inntil tre månadar etter dødsfallet.

Her er våre retningslinjer:
• Omtala må inneholde avdøde sin alder og dødsdato
• Teksten må være skrive i omtaleform, dvs. ikkje du-form
• Omtala skal være signert
Omtala bør begrensast til 1500 tegn - inkludert mellomrom.
Vi forbeheld oss retten til å redigere teksten.
Send til post@vigga.no.

Minneord blir trykt i avisa etter kvart som det er plass.

Dette er ei gratis tjeneste.
Minneord

-

Kontakt salgsavdelingen
Dett er en gratis tjeneste (Kontakt salgsavdelingen)
Generell informasjon
  • Pris
    Dett er en gratis tjeneste: Kontakt salgsavdelingen
Minneord

-

Kontakt salgsavdelingen
Dett er en gratis tjeneste (Kontakt salgsavdelingen)
Klikk knappen på produkter for å lage en forespørsel