Fjuken
Fjuken

Fjuken

Reklame Norge
Fjuken er ei vekeavis grunnlagt i 1989 som blir gjeve ut  i Skjåk i Oppland, og som i tillegg dekkjer Lom og Vågå, der den også har kontorlokale. Namnet er tatt frå elva/bekken ved same namn som ligg i Bismo. Avisa har hovudkontor i Skjåk. Avisa er kjend for sitt fokus på lokal kultur og idrett, samt nærheit til befolkninga og næringslivet i Ottadalen. Dette gjer at ordførarar, lokale heltar og engasjerte personar ofte er å sjå i bygdeavisa. Sistnevnte ofte i kvar einaste utgåve. Avisen blir gjeve ut på nynorsk.