Full skjerm

Beskrivelse

Gratulasjoner:Send ein e-post med tekst og bilde i JPEG-format til helsing@fjuken.no  Helsinga skal vere ei stutt tekst der det klårt kjem fram kven som skal få helsinga og kven denne helsinga kjem frå. Legg helst ved eit bilete i jpg-format. 


OBS! Ved å sende oss bilete gjev du Fjuken løyve til å publiserere dette i både papir og digital versjon (eAvis og evt. nettavis). Vi tek atterhald for retten til å redigere teksta. 


Legg helst med eit telefonnummer vi kan nå deg på om noko i teksta er uklårt, bilete har feil format m.v. Tenesta er gratis. Frist for helsingar er måndag kl 15.00. (Spesielle fristar ved bev. heilagdagar og høgtider).


Velkommen til verden:Send tekst og bilde av den nyfødde, gjerne saman med stolte sysken og/eller foreldre, til helsing@fjuken.no


Hugs å få med fødselsdato, kjønn og namn dersom andre er med på bildet.Vi tek atterhald for retten til å redigere teksta.Bilda blir trykt i avisa etter kvart som det er plass. 


Dette er  ei gratis tjeneste.