Full skjerm

Beskrivelse

Nyfødt  

Send fødselsdato, kjønn og namn på foreldra til helsing@fjuken.no. Legg ved bilete av den nyfødde

 Vi tar ikkje med bilde i kunngjeringslista (se Helsinger)


Har forlova oss  

Send dato og namn på paret helsing@fjuken.no Vi tek ikkje med bilete her. NB! Det skal alltid kome klårt fram kven som er avsendar av eposten. Skriv også med eit telefonnummer vi kan nå dykk på ved evt. spørsmål. 

Vi tar ikkje med bilde i kunngjeringslista.


Vi giftar oss  

Send dato for bryllaupet, stad for viinga, namn på brudepar og evt. adresse for dagen til helsing@fjuken.no Vi tek ikkje med bilete her. NB! Det skal alltid kome klårt fram kven som er avsendar av eposten. Skriv også med eit telefonnummer vi kan nå dykk på ved evt. spørsmål.