Annonsebestilling gjøres via din faste konsulent i Sunnmørsposten eller via markedsavdelinga på telefon 70 12 00 00, e-post annonse@smp.no.

Bestilling og levering av materiell til produksjon 
• Kl. 11.00, senest to dager før innrykk
• Kl. 11.00, senest fire dager før publisering på digitale annonser

Fristen til mandag er: 
• Kl. 11.00, torsdag
• Kl. 11.00, onsdag på digitale annonser

 Ferdigmateriell (publiseringsklart materiell) 
• Bestilling senest kl. 11.00, to arbeidsdager før innrykk 
• Levering av materiell, senest kl. 11.00 dagen før innrykk 
• Bestilling og levering av digitale annonser senest kl. 11.00, to arbeidsdager før publisering