Full skjerm

Beskrivelse

Fjordenes Tidene tar gjerne imot minneord om avdøde personer inntil tre måneder etter dødsfallet.

Her er våre retningslinjer:
• Omtalen må inneholde avdødes alder og dødsdato.
• Teksten må være skrevet i omtaleform, dvs. ikke du-form.
• Omtalen skal være signert av en eller flere som ikke er i nærmeste familie med avdøde.
• Vi stiller også strenge krav til bruk av dikt, som regel er det kun dikt av anerkjente lyrikere som kan brukes.

Vi forbeheld oss retten til å redigere teksten.Send til post@vigga.no.
Minneord blir trykt i avisa etter kvart som det er plass.
Dette er ei gratis tjeneste.