Full screen

Description

Läs mer om Nordfjordsamkøyringa her

Nordfjord finn du heilt nord i framtidsfylket Sogn og Fjordane - på grensa til Møre og Romsdal.

Om lag ein tredel av folket i Sogn og Fjordane bur i Nordfjord. Næringslivet i regionen spenner frå eksport av fisk til konfeksjon via eige Operahus og ei IT-næring i stor vekst.

Nordfjordsamkøyringa er den dominerande reklamekanalen i Nordfjord og består av mediehusa Fjordenes Tidende, Fjordingen, Fjordabladet og Firda Tidend.
Nordfjordsamkøyringa hjelper deg med å formidle din bodskap ved annonsering på print, desktop, tablet og mobil.

Ingen andre speglar alt som hender og har ein slik posisjon i Nordfjord som desse fire tradisjonsrike lokalavisene.

Digitale brukarar:
Nordfjordsamkøyringa har over 50.000 unike brukarar per veke.

Opplag print:
Totalopplaget på print er 13.466

Husstandsdekning:
Nordfjordsamkøyringa har ei husstandsdekning på 80% i Nordfjord.

Lesarar:
Det totale lesartalet på print er 25.600