Native

name
Polaris Media
Local News Norway
Full screen

Description

Native-annonsering bygger merkevarekjennskap og har høye klikkrater. Native-annonsene kan målgruppestyres på samme måte som bannerannonser i Polaris.Som kjøper slipper man å tilpasse og utarbeide materiell for ulike publisister og formater fordi annonsen presenterers på en måte som likner publisistens uttrykk.