Avis spesifikasjoner 

Bestilling/avbestillingsfrist: 
Kl.15.00 to virkedager før innrykk. 
 
Ferdig materiell leveres: 
Kl.09.00 en virkedag før innrykk 

Materiell merkes med materiellnummer og kan sendes via www.nada.no 

 
Materiell til produksjon: 
Kl.10.00, tre virkedager før innrykk 

Fargestyring avis: 
https://www.nada.no/support/nedlasting/fargestyringavisnedl.php 

Avbestilling og flytting: 
Avbestilling senere enn bestillingsfristen for innrykket = 100 % må betales. 

Kompensasjon: 
Kunden må reklamere innen rimelig tid, og senest 10 dager etter publisert kampanje. 

 

Native annonser som kan forveksles med redaksjonelt innhold skal: 

 • Annonse i avis skal merkes med «ANNONSE FRA (ANNONSØRNAVN)» i eget felt i topp og bunn av annonsen (Avis) Teksten skal være i Helvetica bold, minimum 12 punkt størrelse og plasseres midtstilt på gul bakgrunn (40% yellow) med 8 mm høyde. Annonsørens logo kan ikke plasseres i dette feltet. 
 • Annonsen plasseres etter nærmere avtale. For avis vil plassering være på annonseside. 
 • Annonsen kan ikke inneholde byline, bildetekst, avisens lignende fonter eller fargepalett. 
 • Tittelen i annonsen kan ikke være sort eller grå. 
 • Annonsen skal ha tydelig logo/avsender. Logo og avsender skal være en naturlig del av annonsen og ikke plasseres i en «annonse i annonsen». 
 • Annonsen kan ikke inneholde mer enn fire av følgende redaksjonelle virkemidler: 
 • Stikktittel 
 • Tittel 
 • Undertittel 
 • Ingress 
 • Mellomtittel 
 • Initialer 
 • Brødtekst 
 • Spalter 
 • Sitat 
 • Faktaboks 

Som hovedregel skal annonser som ligner Polaris Medias mediehus redaksjonelle uttrykk godkjennes av ansvarlig redaktør før publisering.