name
Polaris Media Sør
Managed by Polaris Media
Media group · Local News · Norway
Full screen

Linken fører til et kart som viser Polaris Media sin dekning i Norge.

  • Som default vil kartet åpnes i Trøndelag, med konstellasjon Trøndelagpakken. For å endre, må du først nullstille (klikk på for å fjerne) alle felter der noe er valgt fra tidligere. 
  • Du kan for eksempel velge fylke, og nederst vil du kunne lese våre dekningstall per kommune og konstellasjon (region).          

Polaris Media Dekningskart